FAMILIEFORHOLD

Faderen

Portræt af M.P. Kierkegaard

Michael Pedersen Kierkegaard

1756 - 1838

Læs om Moderen Broderen

Michael Pedersen Kierkegaard. Velhavende rentier.Blev i 12-års alderen sendt til København for at stå i lære som hosekræmmer hos sin velhavende morbror. Etablerede sig allerede som 24-årig. Han skabte med flid og dygtighed en forretning, som han afhændede i 1796. Det indbragte ham en formue, som han levede af resten af livet. - Han døde i 1838 82 år gammel. Han var inderligt optaget af religiøse grublerier.

Alvorlig, dybt religiøs, tog han sig af sine syv børns opdragelse. Søren var den yngste af dem. Da han blev født, var faderen 56 år gammel. (Søren Kierkegaard betragtede ham som en "olding, anderledes har jeg aldrig kendt ham".)

Faderens strenge (pietistiske) religiøsitet og syndsfølelse prægede i høj grad SK. "Allerede i den tidligste barndom havde jeg forløftet mig på indtryk, som den tungsindige olding, der havde lagt dem på mig, selv segnede under."

I stedet for at gå ture i virkeligheden, gik de ture i dagligstuen, hvor de fortalte hinanden, hvad de (bildte sig ind at de) oplevede undervejs.

Farens historie

Jysk, tidligere hosekræmmer, levede fra 40-års alderen af sin formue. Faren havde i et anfald af raseri forbandet Gud, da han som dreng vogtede får på heden. Sulten og udmattet gik han op på en høj, hvor han forbandede Gud.

En forbrydelse, som han siden da søgte at sone. SK fik denne (følelse af) arvesynd i arv fra faderen.

Sidestart

Moderen

Portræt af A. L. Kierkegaard

Anne Lund Kierkegaard

1767 - 1834
Læs om
Faderen Broderen

Mens Søren Kierkegaard nævner sin far igen og igen som den, der har haft den største indflydelse på sit liv, fortæller han ikke ret meget om sin moder.

Hun er blevet beskrevet af andre mennesker som en venlig, munter og moderlig kvinde. Det er muligvis fra hende, Kierkegaard har arvet de lysere sider af sin natur.

Hun stammede ligesom sin ægtefælle fra de jyske hedeegne, hvor hendes far var husmand. Hun var Michael Kierkegaards anden kone og mor til hans syv børn.

Hun kom først til hjemmet som tjenestepige, men ægtede sin mand knapt et år efter at hans første kone var død.

Søren Kierkegaard var den yngste i børneflokken. Da han blev født, var hun 45 år gammel. Hun døde i 1834, da Søren var 21 år gammel.

Sidestart

Broderen

Peter Christian Kierkegaard

Peter Christian Kierkegaard

1805 - 1888
Læs om
Faderen Moderen

Søren Kierkegaards storebror. Teolog.

Betydning: Andet:

Sidestart