- Startside - Debat - Kultur - Kunst - Forlag- Forfatter - Kommentar

Ophavsret, ytrings- og pressefrihedAuthor's rights, Freedom of Speech and Freedom of the Press

[ Ophavsret | Ytringsfrihed | Pressefrihed | Infokiosk.dk ]

Ophavsret

Author's rights

Informationsbutik Ophavsret
Samrådet for ophavsret
Dansk Forfatterforening
Patent- og varemærkestyrelsen
PLR International
Public Lending Right International
The Copyright Web-site
Kulturministeriet:
Digital kopiering

Danske organisationer

Antipirat-GruppenAntipirat-Gruppen opsøger ulovlig kopiering af bl. software.
COPY-DAN 1977 forvalter rettigheder inden for bl.a. fotokopiering, kabel-tv, billedkunst og blankbåndsvederlag. COPY-DAN forvalter rettigheder på vegne af alle grupper af rettighedshavere, dvs. ophavsmænd, udøvende kunstnere, producenter og udgivere.
Filmex 1995 forvalter skuespilleres sekundære rettigheder og forestår fordeling af blankbåndsvederlag for andre udøvende kunstnere
Gramex 1963 forvalter rettigheder til offentlig fremførelse af fonogrammer (cd'er m.v.) på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber.
KODA 1926 forvalter rettigheder til offentlig fremførelse af musikværker på vegne af komponister, forfattere og musikforlæggere.
Nordisk Copyright Bureau NCB 1915 fællesnordisk, kollektivt forvaltningsselskab, ejet af KODA og de tilsvarende selskaber i de øvrige nordiske lande. NCB varetager rettigheder til indspilning og eksemplarfremstilling samt distribution af musik på cd, bånd, film m.v. ("mekaniske rettigheder") på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlæggere.
Performex 1998 PERFORMEX klarerer alle rettigheder med de relevante organisationer. PERFORMEX består af dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Skuespiller Forbund og Dansk Solist Forbund.

International beskyttelse

WIPO.ORG om Copyright and Related Rights.
Intellectual propertyManaging intellectual property Ny!
www.charlesknobloch.com
Managing intellectual property is a value-adding function in both small and large businesses. Whether you are a small business or a large corporation, this firm provides a personal commitment to turning your innovations into transformations.

Litteratur om ophavsretten

Peter Duelund og Thomas Maagaard Dyekjær: "Spillet om ophavsretten. Pengestrømmene i de ophavsretlige forvaltningsorganisationer" (Nordisk Kultur Institut, 1996)
Tove Hygum Jakobsen & Anne Louise Schelin: "Ophavsretten i Medierne" (Christian Ejlers Forlag, 1997)
Mogens Koktvedgaard: "Lærebog i immaterialret" (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 1996)
Jens Schovsbo: "Ophavsret og industrielle rettigheder" (Schultz, 1996)
Peter Schønning: "Ophavsretten mellem kulturpolitik og handelspolitik" (Nordisk Kultur Institut/Klim, 1994)
Peter Schønning: "Ophavsretsloven med kommentarer" (GadJura, 1995)
Kasper Heine, Martin von Haller Grønbæk og Helen Holdt: "Internet.Jura" (GadJura, 1997)
Hanne Bender: "Edb-rettigheder" (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998)
Mads Bryde Andersen: "Lærebog i edb-ret"
(Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991)
Kilde: Ophavsret.dk

Ytringsfrihed

Freedom of Speech

Grundloven af 1953
The Freedom Forum Online
Ytringsfrihed
Dansk Journalistforbund

Pressefrihed

Freedom of the Press

Vejledende regler for god presseskik
Dansk Journalistforbund
Pressenævnet
CPJ Online Committee to Protect Journalists
FAIR - Fairness and Accuracy In Reporting om fairness i medierne

Relaterede web-steder

Forbrugerstyrelsen
Se evt. Forbrugersiden
Konkurrencestyrelsen
Se evt. Erhverv og økonom Samfund og jura
Pligtaflevering
World Wide Arts Resources Søgemaskine

Copyright © DK-finder.dk 1999-2007 • Kontakt

Opdateret d. 19.8.2007Sitemap