PC, MODEM og INTERNET-UDTRYK 2. del I - O

<< *


I * J * K * L * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)

Har du et ord eller en kommentar til ordlisten?

i

J * K * L * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start
Ikon:
grafisk symbol, der repræsenterer en fil eller en kommando på skærmen. Bruges især på grafiske brugerflader.
Image:
Eng. Billede. Bruges i forbindelse med ftp [Internet], når man overfører et nøjagtigt 'billede' (dvs. en tro kopi) af en fil til sin egen computer.
IMHO:
[Internet] Fork. f. In My Humble Opinion. Efter min ydmyge mening. Bogstavet H kan også stå for Honest, så udtrykket betyder: Efter min ærlige overbevisning.
Infonaut:
Det samme som Internaut.
Initialisering (MDM/HW):
Klargøring af modem (eller anden enhed) for at nulstille det, inden den egentlige dataoverførsel går igang. Et modem skal som regel initialiseres hver gang, det bruges for at sikre de korrekte indstillinger.
Initialiserings-streng (Init string):
Et sæt modem-kommandoer, der sendes til modemet når opkalds-programmet startes, for at gøre det klart til arbejde på en bestemt måde. Initialiserings-strengen bestemmer, hvordan det vil ‘reagere’ i bestemte situationer.
Interface [inta feis]:
(grænseflade) Kan være den fysiske forbindelsen mellem to forskellige enheder. dvs. et bestemt stik. - Man taler om brugerinterface (brugerflade), når man f.eks. taler om Windows og den måde det betjenes på, og om harddiskinterface, når man f.eks. taler om SCSI.
Interlace [interleis]:
Når monitorens skærmbillede dannes ved at udsende elektron-strålerne med dobbelt hastighed af normalt, kan man opnå en højere opløsning i billedet. Til gengæld bliver interlacede billeder let 'rystede' og flimrende, så det kan være ubehageligt at kigge på, især over længere tid. - Man kan opfatte 'interlace' som en form for snyd for at få en højere opløsning i sammenligning med monitorer, der kan vise den høje opløsning uden interlace. På den anden side giver interlace mulighed for at vise en høj opløsning på en relativt billig monitor.
Interlace
(GIF-Billeder) Gif-billeder, der vises på en homepage kan være ‘interlacede’. Når man loader dokumentet med Interlace-billedet, vises dette først meget groft. Derefter med finere og finere opløsning, som om der blev stillet skarpt på det med en fotografisk linse.
Internaut:
[Internet] Sammentrækning af Internet og Astronaut. Enhver, der udforsker Internettet, kan betegnes som Internaut.
Internet:
En sammenkopling af computer-netværk, der ligger spredt ud over det meste af jorden. Via telefonkabler, faste kabelforbindelser, satellit-forbindelse er det muligt at sende data fra én computer til en anden. Ved hjælp af I. kan computere af meget forskellig type udveksle data, såfremt de overholder den særlige internet-protokol: TCP/IP. Data sendes som små 'pakker', der sendes gennem nettet, og prøver at finde frem til målet. Disse pakker kan evt. gå ad forskellige 'baner', selv om de skal nå frem til det samme mål. - I. kan forstås på forskellig måde:
a) Som en samling af mange netværk i ét stort (som ovenfor antydet);
b) Som en bestemt protokol.
c) Som Netværk, der overholder Internet-protokollen, men ikke er direkte tilsluttet det egentlige Internet. Se evt. også ARPANet, TCP/IP og On-line tjenester.
Internet Assistent for Word m.fl.:
[Internet] MicroSoft har udgivet forskellige hjælpeprogrammer, så man kan bruge Word og andre programmer i deres Office-pakke på Internettet. F.eks. kan et Word-dokument automatisk omdannes til html-formatet, der bruges på Internet.
Internet Engineering Task Force:
Det vigtigste standardiseringsnævn, hvad angår HTML-sproget. Der arbejdes for tiden på en standardisering af funktioner i HTML 2.0, men funktioner, der hører til en fremtidig version 3.0, indgår allerede i nogle browsere, f.eks. Netscape Navigator. Der er således nogen uklarhed med hensyn til standardfunktioner i programmerne, da nogle producenter har valgt at gå deres egne veje.
Internet Explorer [Internet]:
MicroSofts WorldWideWeb-browser. Konkurrent til den mest udbredte web-browser. Netscape Navigator. Nyeste version (apr. 97) er version 3.
Internet Hunt, (The):
[Internet] 'Internet-jagten'. Et seriøst spil, som alle kan deltage i og derved lære bedre at orientere sig på Internettet, samt lære nogle nye muligheder. Jagten går ud på, at man skal søge information. I starten af en måned offentliggøres f.eks. 10 spørgsmål, som man skal prøve at finde svar på. Man skal også beskrive, hvordan man fandt frem til svarene. Første person med alle korrekte svar er vinder og får måske endda en præmie. - Undertiden er spillet forbeholdt begyndere.
Internet lingo:
[Internet] Det sprog, der anvendes på Internettet, kaldes for Netspeak eller Internet lingo. Dette sprog indeholder nye ord og tegn, samt mærkelige forkortelser. Se Akronym, Smiley.
Internet Relay Chat (IRC):
[Internet] Et program, der skaber et elektronisk mødested eller træfpunkt, hvor man kan skrive til hinanden samtidig, så man er direkte sammen med andre mennesker “on-line”. IRC kan ligge som et klient-program på ens host eller må man koble sig på en IRC-klient med TELNET. Denne bliver derved til en IRC-server. - Der kan undertiden være kapacitetsproblemer med, at der ikke er plads til flere brugere på et bestemt tidspunkt. Det medfører, at man automatisk bliver smidt af. - Man skal starte med at fortælle IRC ens pseudonym, det såkaldte nickname, som man ønsker at blive kendt under. Når man 'taler' sammen, starter alle sætninger med dette nickname, og teksten ruller op på skærmen.
Internet Society/ISOC:
[Internet] En organisation, der beskæftiger sig med udvikling af protokoller og driften af Internettet m.m. ISOC er det nærmeste man kommer en egentlig ledelse af Internettet.
Internet-udbyder:
[Internet] Firma, der sælger 'opkopling' (dvs. adgang) til Internettet.
InterNIC:
Fork. 'Internet Network Information Centre'. [Internet] Informationscenter med lister over systemer, der er fri adgang til via Internettet. InterNIC tildeler også adresser til nye Internet-tilslutninger og tilbyder brugeruddannelser.
Internt modem [MDM]:
Modem, der er monteret på et printkort, som skal sættes ind i en udvidelsesport i computerkabinettet. Det interne modem har stikudtag til telefonledningen. - Det er en fordel ved et internt modem , at det ikke tager plads op på bordet. Der er heller ikke en ekstra strømforsyning, da modemet får strøm via udvidelsesporten. Det er en ulempe, at man ikke kan se lamperne som på et eksternt modem, da disse kan fortælle én om modemet arbejder eller ‘er gået i stå’.
Interrupt:
Eng. afbrydelse. En pause i programafviklingen som processoren bruger til at undersøge, om der er andre opgaver der skal udføres. CPU’en kan således kun kontaktes, når den ikke er optaget af andre ting.
Intranet:
Skal ses i modsætning til Internet. De principper, der bruges på WorldWideWeb for at hente et dokument hjem til sin egen computer, kan med stor fordel anvendes i en virksomhed eller organisation til at sende og modtage interne oplysninger uden at være tilsluttet Internettet. - Man arbejder med dokumenter, der indholder skjulte henvisninger ('links') til andre dokumenter. Når man klikker på et link til et andet dokument, vil dette automatisk blive hentet. (På samme måde kan alle former for data lynhurtigt hentes). Intranet kan også opfattes som virksomhedens private data, som man selv forvalter, mens man via Internet har adgang til externe data fra andre computere, der er på Internettet.
IP:
[Internet] Internet Protocol.
IP Adress:
Internet-adresse for den computer, der kaldes fra. IP kan være tildelt permanent eller tildeles 'dynamisk' (dvs. fra gang til gang) af Internet-udbyderen. IP adressen er nødvendig for at kunne udnytte Internettet.
IRC:
Fork. 'Internet Relay Chat'. Se denne.
IRC-klient og IRC-server: Se Internet Relay Chat.
IRQ:
Fork. ‘Interrupt Request’. Processoren afbryder med bestemte mellemrum afviklingen af et program for at undersøge om ,der er en eller anden enhed har en anmodning (“request”) om at få en opgave udført. Hvis det er tilfældes, udføres opgaven, ellers arbejder processoren videre med den oprindelige opgave. Processoren kan kun kende forskel på de forskellige enheder ved at de er tildelt en bestemt adresse. - Når man indstiller IRQ, bestemmer man, hvilken IRQ der skal bruges af en enhed. I de ældste pc’er kunne man kun for at vælge 1 - 8 Interrupts, mens der på nyere modeller er indtil 15 interrupts.
ISA:
Fork. eng. 'Industry Standard Architechture'. Industristandard-arkitektur for 8- og 16-bits udvidelsesporte på bundkortet.
ISDN:
Fork. ‘Integrated Services Digital Network’. Hurtig, rent digital dataforbindelse over telefonnettet.
ISP:
Fork. eng. ‘Internet Service Provider’. Internet-udbyder, dvs. virksomhed, der sælger adgang til deres eget computer-anlæg, der er fast opkoblet til Internettet.
IT:
Fork. for InformationsTeknologi. I. er ikke klart defineret. Ofte hentydes der tilsyneladende til arbejde med ‘moderne edb-udstyr’. Udtrykket bruges ofte mere eller mindre synonymt med ordet ‘edb’. En IT-medarbejder og en edb-medarbejder har således de samme opgaver i virksomheden. Måske forventer man en mere ‘up-to-date’ viden om edb, når man vælger udtrykket I. - IT kan også bruges om andet udstyr end computere, f.eks. mobil-telefoner og telefaxer.

j

I * K * L * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

Jaggies:
(Eng.) Slang-udtryk for takkede kanter, der opstår, når man udskriver rastergrafik på papir, samtidig med at man forstørrer skærmbilledet. Denne 'mekaniske' forstørrelse skaber 'trappetrin' på skrå og buede linier, der får billedet til at se 'groft'. - Der findes forskellige printere, der er i stand til at udfylde mellemrummene på trappetrinnene. Derved bliver kanterne pænere, og det virker som om hele billedet har en større opløsning, selv om det kun er de skrå linjer, der er blevet pænere.
JAVA:
Programmeringssprog udviklet af firmaet SUN. Med JAVA kan man programmere sit eget interface til internet-browseren. Elementer fremstillet med J. kaldes for applets. Browseren skal understøtte J. for at kunne vise applets. Det gør f.eks. Netscape 2 og 3 og HotJava, der er en særlig JAVA-browser.
Joker-tegn:
Tegnet * kan bruges til at erstatte en del af et filnavn.
Jumber [djåmba] [HW]:
På visse udvidelseskort til pc’er kan man ændre grundindstillingerne ved at flytte nogle små plastik-dimser, der bestemmer, hvordan den elektriske strøm ledes gennem kortet. Da udvidelseskortene sidder inde i computerkabinettet, skal indstillingerne meget sjældent ændres, når man har indstillet dem korrekt fra starten. Se også Jumberless.
Jumberless:
Udtrykket bruges i forbindelse med udvidelseskort til pc’er, som indstilles via software i stedet for den traditionelle metode med Jumbere (Se Jumber).

k

I * J * L * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

Kabinet:
Metalkasse, der skjuler pc’ens interne enheder. Inde i kabinettet sidder motherboardet, RAM-kredse, ROM-kredse udvidelsesporte m.m.
Kb:
Forkortelse for kilobyte. 1 Kb. er 1024 bytes eller 'ca' 1000 bytes.
Kermit [MDM]:
Filoverførsels-protokol. Protokollen er skabt af Columbia University. Kermit er ikke særlig udbredt.
Kill:
Eng. dræbe, udslette, her: afbryde, fjerne fra hukommelsen.
Kill-file [kil fail]:
Et udtryk fra News-verdenen. En kill-file er en slags elektronisk filter, som fremhæver eller skjuler bestemte indlæg. Man kan f.eks. rette sorteringen mod afsenderen, emnet eller antallet af nyhedsgrupper.
Kilobyte:
1024 bytes. Forkortes til Kb.
Klient-program:
Se client/server-metoden. Der er forskellige klient-programmer til WWW [Internet]: WWW, Lynx, Cello, Netscape og Mosaic. For at tilkople sig til World-Wide Web. skal man have et klient-program på sin egen computer (eller koble sig på en med TELNET). K. peger på en WWW-server.
Kommunikationsindstilling [MDM]:
Indstilling af et modem, der sætter det i stand til at kommunikere med andre modems (og de computere, der er tilsluttet). Ofte er der en kommunikationsindstilling, der angives som ‘8N1’. a) ‘8’ betyder, at der er 8 databits. Dette antal kan også være 7. ‘N’ står for ‘None’ (Ingen) paritet. Andre muligheder er ‘M’ (for Mark, binært 1); ‘S’ (for Space, binært 0); ‘O’ (for Odd, Ulige) eller ‘E’ (for Even, Lige). ‘1’-tallet angiver antallet af stopbits.Hvis ikke kommunikations-indstillingen er korrekt, kan der ikke kommunikeres mellem de to modems, eller man modtager uforståelige tegn.
Kommunikationsprogram:
Program, der etablerer forbindelse mellem en privat pc og en netudbyder. Eksempler MS-Kermit, Qmodem og Telix. Kommunikationsprogrammerne fungerer takket være protokoller for filoverførsel, f.eks. XModem og Kermit.
Kompatibel:
(eng.: sammenlignelig) på computer-sprog: at kunne fungere sammen, virke efter samme princip.
Konfiguration:
(eng. for opsætning) dækker over computerens aktuelle opbygning. Ved at ændre på hardware-indstilling og nogle bestemte DOS-filer kan man konfigurere PC'en, så den kører hurtigere og sikrere.
Konto:
Betalt adgang til en On-line tjeneste eller Internettet. For at få adgang til mange datatjenester er det nøvendigt at være registreret som bruger af den pågældende tjeneste. Se evt. Account.
Kontroltegn:
Se Control Character.
Kbps [Modem]:
Kilobits pr. sekund. Måleenhed for et modems overførselshastighed.
Kryptering:
Omkodning af vigtige informationer, så uvedkommende ikke kan tolke data, der transmitteres via modem f.eks. fra en bankkunde til banken. Se evt. homebanking.
Kryptografering:
Forvanskning af data ved hjælp af et kodeord. Kun hvis modtageren kender det korrekte kodeord, kan de oprindelige data genskabes.

l

I * J * K * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

Lan:
Fork. ‘Local Area Network’. Udtrykket bewtyder Lokalt Netværk. Et Lan vil typisk være et mindre netværk i en virksomhed. Hvorimod Internet ikke er et LAN - men et WAN (Wide Area Network).
Landekode:
[Internet] Angivelse af, hvilket land en computer befinder sig i. Dog er landekoden ofte udeladt, når computeren befinder sig i USA. Eksempler: dk = Danmark - uk = United Kingdom (Storbritannien) - de = Deutschland (Tyskland).
LAPM [MDM]:
Fork. ‘Link Access Procedure for Modems’. Fejlkorrektion. LAPM er indbygget i V.42-protokollen.
Laptop pc:
Betegnelse for en bærbar computer på mlm. 3 og 5 kilo.
Light(-version) [lait]:
[SW] Nogle computerprogrammer udsendes undertiden i 'barberede' udgaver med færre funktioner end det oprindelige program. Light-versionen sælges derefter billigere, evt. kan udsendes den som 'freeware' så brugren evt. får lyst til at købe den fulde version.
Liniestøj [MDM]:
Støj på telefonlinien. Liniestøj kan bevirke, at nogle tegn bliver forvrænget. Problemet bliver værre, når modemet sender med større hastighed. Ved hjælp af fejlkorrektion kan mange meget af støjen.
Link [Internet]:
D.s.s. hyperlink. Henvisning til et hypertext-dokument, der befinder sig et andet sted på den samme computer eller på en anden computer, der er forbundet til Internettet. Når man klikker på et link, sørger Internet-browseren for, at det pågældende dokument lynhurtigt hentes hjem til ens computer. Selv om dokumentet befinder sig på en computer i Australien, kan det hentes på den samme tid som et dokument, der befinder sig ens nabo-by. Af brugeren kan det opfattes, som om man 'springer' til det pågældende sted og således 'besøger' Australien eller Italien eller et andet sted, hvor dokumentet ligger. Se også surfe.
Listserv:
[Internet] Hvis man får svar på elektronisk post og afsenderadressen starter med listserv@... er det en computer, der automatisk har besvaret den elektroniske post, en 'computer-robot'. Det samme gælder i mange tilfælde, når afsenderadressen starter med info eller help. Listserv bruges til at styre abonnementer på mailing lists. (Se Nyhedsgrupper).
Logge på/af: Se Logon og Logoff.
Logoff [MDM]:
Afslutte en on-line forbindelse. Man bruger også udtrykket Logoff i forbindelse med en computer, som man logger sig på med password m.v.
Logon [MDM]:
Koble sig på et BBS eller en on-line tjeneste. - Udtrykket bruges også i forbindelse med almindelig anvendelse af en computer, som man skal ‘logge sig på’ ved at oplyse et password o.l.
Lokalbus:
udvidelsesbus, -kort, der kører med den maksimale processor-hastighed.
Login:
Eng. Brugernavn. L. bruges, når du skal tilsluttes en computertjeneste, så firmaet, der udbyder tjenesten, kan identificere dig, f.eks. for at opgøre, hvor lang tid du bruger en bestemt tjeneste, hvor der opkræves en afgift. - På Internet kan man undertiden logge sig ind på en host (for at aflægge et gæstevisit) ved at bruge logins som visitor, new, anonymous og guest. I andre tilfælde bliver login skrevet på skærmen af hosten.
Logout:
Eng. [Internet] Det at afbryde forbindelsen til en bestemt host. Det sker i tekstbaserede programmet f.eks. ved at skrive exit, quit, logout, bye eller lignende. Det angives måske af værtscomputeren, hvordan man afbryder forbindelsen, ellers må man prøve sig frem.
Lurker:
[løka] [Internet] En 'snushane'. Bruges om en person, der ikke deltager aktivt i en nyhedsgruppe, men blot følger med.
Lynx:
[Internet] Tekstbaseret klient-program til WWW. Da de fleste programmer på World-Wide Web arbejder med grafik i form af tegninger og billeder, vil brugere af Lynx kunne komme ud for, at nogle dokumenter ser lidt mærkelige ud på de steder, hvor der indgår grafik i dokumentet, som et tekstbaseret program ikke kan vise. I de fleste tilfælde er dokumenterne dog fra forfatterens side dog skrevet, så de også giver mening, selv om læseren ikke kan se den tilhørende grafik.

m

I * J * K * L * MCA * MMX * MTU * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

Mac [HW]:
Forkortelse for MacIntosh. Apples personlige computer.
MacOS [SW]:
Operativsystemet på en MacIntosh.
MacWeb:
[Internet] Grafisk klient-program, der bruges på MacIntosh-computere. Minder i sin funktionsmåde om Mosaic.
Magnetpladelager:
D.s.s. harddisk. Udtrykket magnetpladelager anvendes sjældent,
Mail-bomb [meil båm]:
Bombardere en persons elektroniske postkasse med ligegyldig post, så vedkommende ikke kan bruge sin postkasse til almindelige formål. Grunden kan være, at personen er kommet med udtalelser eller har brugt sin e-mail på en måde, der har forarget nogen andre.
Mailing list:
[Internet] Liste med adresser på personer, som er interesseret i et bestemt emne. Mailing lists minder således om newsgroups (nyhedsgrupper), men indlæg bliver sendt personligt via e-mail. Man behøver ikke en særlig newsreader og indlæggene slettes ikkes efter nogen tid, som i USENET.
Mail-program:
[Internet] Program, der benyttes til at sende og modtage elektronisk post og til at holde orden i brevene. Der findes tekst-baserede og menu-baserede mail-programmer. I den første type skal man skrive kommandoer for at udføre de ønskede kommandoer. Det er derfor mindre brugervenligt end de menu-baserede programmer. - I UNIX startes mail-programmet med kommandoer som mail, elm og pine. Andre mail-programmer betjenes via en grafisk brugerflade, så man f.eks. blot skal klikke på en knap for at sende et program. Programmerne er meget forskellige, så det er nødvendigt at lære det aktuelle program for at bruge det. Se Header.
Mail-server [meil sørva]:
Computer der fungerer som "posthus" for e-mail. I brugernes postprogram (eksempelvis MailOnNet, Eudora eller Netscape) angives mail-serverens IP-adresse eller navn. (eksempelvis post3.tele.dk).
Makro:
En række kommandoer, i form af tastetryk, musebevægelser eller begge dele. Makroer bruges for det meste til at erstatte trivielt arbejde, f.eks. indtastning af data, som er ens fra gang til gang. En makro erstatter monotone gentagelser med ‘en intelligent, computerstyret løsning’.
Makrosprog: D.s.s. Script Language.
Matematisk co-processor:
særdeles hurtig processor til trigonometriske og statistiske udregninger. Virker sammen med PC'ens processor. Kaldes også 87-processor (f.eks. 80387).
Matrix, (The):
Betegnelsen for alle eksisterende netværk, on-line tjenester og BBS'er, der kan udveklse elektronisk post med hinanden. Internettet er en delmængde af the M., som også omfatter nogle store netværk som DECnet og Bitnet, samt amatørnetværket Fidonet.
Mb:
Forkortelse for Megabyte. En megabyte er 1024 Kb (eller rundt regnet 1000 Kb).
MCA-bus, Micro Channel Architechture-bus:
IBM's forslag til løsning af de flaskehalsproblemer, der var opstået i forbindelse med AT-bussen. MCA-bussen fremkom i 1987 som en ren 32-bits bus. På grund af de temmelig høje priser på udvidelseskort, har den dog ikke opnået nogen større udbredelse.
Megabyte:
Måleenhed, der angiver hvor størrelsen af en computers RAM-lager er eller hvor store datamængder, der kan rummes på en diskette, en harddisk, en CD-rom osv.1 M. er det samme som 1000 kilobyte. (Mere præcist: 1.048.578 bytes).
Memory doubler [HW]:
Memory dobler. Visse kort kan fordoble RAM-mængden. Dette virker dog bedst sammen med Windows.
MHz, megahertz:
Hertz=svingninger pr. sekund, MHz er et mål for en processors hastighed, hvor 25 MHz betyder 25 millioner beregninger pr. sek. Clockfrekvens måles eksempelvis i MHz.
Microsoft Corporation:
Softwarefirma, der blev skabt i 1975 af Bill Gates og Paul Allen. M. er især kendt for MS-DOS, der blev udviklet i samarbejde med IBM, men også mange programmer af høj standard: Word (tekstbehandling), Excel (regneark), Windows o.m.a. Har indenfor de seneste år markeret sig stærkt med titler på CD-rom, f.eks. Encarta (leksikon) og Cinemania (film-leksikon).
MIDI:
Standard indenfor den elektroniske musikverden til at få programmer, lydkort og synthesizere til at 'snakke sammen' (dvs. udveksle data).
.mil [Internet]:
Efterstavelsen ‘mil’ i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om en militær organisation.
MIME:
Fork. ‘Multipurpose Internet Mail Extension’. Standard for e-mail (e-post) filer.
MIPS:
Fork. for 'Million Instructions Per Second'. Angiver hvor mange millioner instruktioner en computer kan udføre i sekundet. M. angiver således computerens hastighed.
Mirror:
Egtl. Et spejlbillede. En kopi af en Internet ressource, oftest et FTP-bibliotek. Der laves ofte ‘mirrors’ af de mest populære FTP-biblioteker. - [GFK] Funktion, der spejlvender en tegning horisontalt.
MMX [HW]:
Hardware-udvidelse af processorer fra Intel, så MMX-delen tager sig af multimedie-opgaver, mens hovedprocessoren kan ‘koncentrere’ sig om traditionelle opgaver. Det er dog en forudsætning, at programmet, der benyttes, kan udnytte MMX.
MNP [MDM]:
Fork. ‘Microcom Networking Protocol’. Microcom er det firma, der har skabt netværksprotokollen for fejlkorrektion og datakompression. Der findes flere former for MNP (MNP 1 - 5). MNP er indbygget i modemet. MNP 1 til 4 er protokoller for fejlkorrektion. MNP 5 indeholder to typer datakompression. Hvis et modem har MNP 5, er også MNP 4 indeholdt. Fejkorrektionsstandarden V.42 (fra CCITT) indeholder MNP 1-4.
Mode [moud]:
Arbejdstilstand. I tekstbehandling kan et program f.eks. arbejde i både tekst-mode og i grafik-mode. I ‘tekstmode’ ser man kun bogstaver og tegn, mens programmet i grafik-mode viser den færdige side, som den kommer til at se ud, når den udskrives. - [HW] En printer, et modem o.s.v. kan være ‘on-line’ (arbejdstilstand) eller ‘off-line’ (indstillings- eller kommando-tilstand). I den almindelige arbejdstilstand (‘on-line’) kan en printer ikke modtage kommandoer, der ændrer dens indstilling. Det er derfor nødvendigt at skifte til indstillingstilstand (‘off-line’) for at ændre på indstillingerne.
Modem (Sammensat af MOdulator/DEModulator):
Intern eller ekstern enhed, der omsætter computerens digitale signaler til analoge lydbølger. Et modem anvendes til at kommunikere med en anden computer via telefonnettet, f.eks. et BBS eller en On-line tjeneste eller Internettet.
En vigtig egenskab ved et modem er den hastighed, det kan arbejde med. Jo hurtigere modemet arbejder, jo hurtigere kan data transmitteres. Det medfører kortere ventetider, og det koster mindre i telefonregning. Alle elektroniske tjenester via pc og modem koster et vist beløb. Men desuden skal man regne med telefontaksten. Alle gratis tjenester er således kun gratis i forhold til udbyderen af tjenesten. - Almindelige hastigheder for mode,s er: 2400, 9600, 14400, 19200 og 28800 bps. Det kan næppe svare sig at købe et modem, der er langsommere end 14400 bps. Udviklingen går stærkt, og selv om de hurtige modems er dyrere, kan de som regel betale sig hjem igen i form af en besparelse på telefonregningen og ved, at der spares afgifter til udbyderen af tjenesten. De fleste moderne modems kan også bruges til at sende og modtage fax til pc'en, takket være en særlig chip.
Moderator:
Redaktør, som sorterer indlæg til en nyheds-gruppe. (Ingen dk-grupper har en moderator).
MOO:
[Internet] Fork. Mud Object Oriented. En objekt-orienteret version af MUD. Se evt. MUD, MUSE og MUSH.
Mosaic:
[Internet] Grafisk klient-program, der bruges i forbindelse med WWW (World-Wide Web). - Med Mosaic kan man læse typiske hypertekst-dokumenter, hvori indgår både tekst og grafik. Der kan også indgå musik og film m.m. i Mosaic-dokumenter. Se WWW, HTML, Netscape.
Motherboard:
(eng.: bundkort). Se Bundkort.
M-PEG:
Fork. ‘Motion Picture Expert Group’ er en standard for komprimering af levende billeder, oprindelig udviklet i et samarbejde mellem nogle af verdens førende film-, elektronik og computerproducenter. Anvendes især i forbindelse med levende billeder, der skal overføres til CD-mediet. Det er M-PEG teknikken, der gør det muligt at have op til 74 minutters FMV liggende på en CD.
MS-DOS:
Microsoft's operativsystem til pc'er. Konkurrent til PC-DOS (fra IBM), DR-DOS (fra Digital Research) og OS/2 (fra IBM).
MTU:
Fork. Maximum Transmission Unit. [Internet] MTU angiver den største data-mængde, der kan sendes samlet i et netværk.
MUD:
[Internet] Fork. 'Multiple User Dungeon' (eller: Dimension). Elektroniske rollespil, som spilles samtidigt af mange spillere. Der er ofte tale om spil af Dungeons-and-Dragons-typen eller science fiction-spil. MUD fungerer i princippet som IRC, men der er opbygget en kunstig verden, som spillerne bevæger sig rundt i. Se evt. MUSE, MOO og MUSH.
Multimedie:
Brug af data, der er skabt med forskellige medier (typisk tekst, lyd og billeder) i det samme program. I praksis fortolkes M. meget forskelligt af producenter, journalister, forhandlere og brugere.
Multimedie-computer:
Der er ingen fast definition på, hvad en multimediecomputer skal indeholde. Følgende beskrivelse vil nok være dækkende i de fleste situationer: en 486- eller Pentium-processor. Min. 8 Mb RAM. SVGA-farvemonitor. Lydkort. CD-ROM-drev (helst 4xspeed eller bedre). 2 stereohøjtalere. Andet relevant udstyr (efter behov): Mikrofon, modem, ekstratelefon, videokamera.
Multitasking:
Afvikling af flere programmer/processer samtidigt. Moderne computere er i stand til at have flere programmer kørende samtidig, f.eks. kan et tegneprogram køre samtidigt med et tekstbehandlingsprogram.
MUSE:
[Internet] Fork. 'Multiple User Simulated Environment'. En simuleret 'verden', som kan besøges af mange brugere samtidigt. 'Environment' er betegnelse for et miljø eller nogle omgivelser, der i MUSE ofte har et drømmeagtigt eller science fiction-præget udseende. Se også MUD, MUSH og MOO.
MUSH:
[Internet] Fork. 'Multiple User Shared Hallucination', dvs. en fælles hallucination, der deles af mange brugere, der spiller det samme rollespil. Se også MUD, MUSE og MOO.

n

I * J * K * L * M * Net * New * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

Nag screen [-skri.n]:
Eng. drille, håne. En ‘drille skærmside’, der vises, når brugeren af et shareware, bruger dette efter at den ‘gratis låneperiode’ er overskredet, for at tale til brugerens samvittighed.
Name server [neim sø.va]:
Navne server. En 'numerisk' betegnelse (dvs. angivet med tal) for domain name server. Name server er opbygget som 4 tal, der hver kan have en værdi mellem 0 og 255. Man kan ikke selv tildele sig dette nummer, da dette vil skabe problemer på nettet.
Nashville:
[SW] Betegnelse på et nyt interface til Windows 95. Windows 95 og Internet Explorer er udbygget, så brugeren får mulighed for at vælge mellem at bruge den almindelige Windows 95-brugerflade eller en brugerflade, som arbejder efter Explorer- eller Netscape-'princippet' (dvs. at man klikker på et hyperlink for at hente et dokument eller et program på sin egen eller en anden computer). Den færdige version er ikke kommet på nuværende tidspunkt (oktober 1996).
Navigate [navigeit]: Eng. navigere. Se denne.
Navigere [Internet]:
‘Bevæge sig rundt’ på nettet. Finde rundt. Styre eller kontrollere programmer, der benyttes til at hente dokumenter på Internet.
Navigator [navigeitor] [Internet]:
Eng. En person, som ‘navigerer’. Styrmand.
Nc:
Netværk Computer. En RISC-computer, der er indrettet specielt til at fungere sammen med f.eks. Internet. I stedet for at rumme oplysningerne 'lokalt' i pc'en, hentes disse efterhånden, som der bliver brug for dem fra Nettet. Derfor mangler en nc harddisk og har ikke så meget RAM. På nuværende tidspunkt (okt. 96) er der ikke en færdig model, men den antages med tiden at kunne erstatte mange pc'er.
.net [Internet]:
Efterstavelsen ‘net’ i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om en netudbyder.
Net citizen:
En bruger af Internettet, egtl. 'borger' på nettet. Sammentrækning af Net og Citizen (borger).
Netfind:
[Internet] Netfind er en server, man kan koble sig på med Telnet. Netfind bruges til at finde en persons e-mail adresse i de tilfælde, hvor man ikke ved, hvilken host, personen er tilsluttet. Der findes mindst 30 N. på Internettet. I Polen ligger den nærmeste (netfind.icm.edu.pl).
Net god: [Internet] En systemoperatør.
Netikette: Se Netiquette.
Netizen: Det samme som Net citizen
Net jerk [-djørk]:
Person, som opfører sig tåbeligt på Internettet.
Netmask:
Netmaske. N. bruges til at angive om en destinations Internet-adresse befinder sig på det samme eller et andet netværk. N. svarer ofte til ens egen Internet-klasse. Hvis man f. eks. har en klasse C Internetadresse, er N. 255.255.255.0.
Netnews:
[Internet] N. er en anden betegnelse for Usenet.
Netscape:
[Internet] Den mest udbredte World-Wide-Web-browser, der bl.a. kan vise grafik og arbejde med video og lyd. Programmet er beslægtet med Mosaic-programmet. De nyeste versioner af N., er dog meget avancerede i forhold til tilsvarende programmer, således kan Netscape-brugere kan læse HTML-dokumenter med de nyeste funktioner. Se Mosaic, HTML og hypertekst.
Netspeak:
[Internet] Betegnelse for sproget på Internettet. Dette kaldes også for Internet Lingo.
Netiquette:
[Internet] Sammentrækning af Net og Etiquette. Uskrevne regler for god opførsel på Internettet.
‘Nettet’:
Populært udtryk for Internettet.
Netudbyder:
Firma, som tilbyder opkobling til Internet. Danske netudbydere er Teledanmark, Cybernet og DK-on-line m.fl. Netudbyderne råder over en ‘server’, der hele tiden står i forbindelse med internettet, samt modemsforbindelser, som brugerne kan ringe til, når de ønsker forbindelse til Internettet. De største netudbydere kan tilbyde mange ‘linjer’ til rådighed, så der er mindre ventetid. De vil også kunne tilbyde det hurtigste udstyr i form af hurtige modems osv.
Netværk (LAN):
Forbindelse mellem en gruppe computere og andre enheder ved hjælp af kabler og netværkskort. Fordelene ved at arbejde i netværk er bl.a. at man kan deles om printere og skanner, udveksle data og bruge fælles programmer. Det er også nemmere at installere programmer på netværk. Ulemperne er f.eks. at det kan være svært at få overblik over systemet, der kan komme længere ventetider og at der kan komme nye sikkerhedsproblemer, der kræver en større grad af formelle procedurer.
Network:
Eng. Netværk. Se denne.
Newbie:
Udtryk, der bruges venligt om en Nybegynder på nettet. Som nybegynder er der naturligt nok mange spørgsmål, som man gerne vil have afklaret. Derfor er det også vigtigt at stille de nødvendige spørgsmål.
News [nju.z]:
D.s.s. Usenet Internet tjeneste med konferencer og diskussionsgrupper.
Newsfeed:
Den enkelte internet-udbyder (eller -gruppe af disse) har en news-server, som indeholder alle indlæg fra diverse nyhedsgrupper. Når man poster et indlæg bliver dette i første omgang lagret på éns egen news-server, og derefter sendt videre til andre. Ad hvilke veje, samt kvaliteten af disse (mht. hurtighed og fuldstændighed) varierer udbyderne imellem.
Newsgroup [nju.zgrup]:
Nyhedsgruppe. Misvisende betegnelse for en gruppe brugere af USENET, der diskuterer og udveksler viden og meninger om et emne som f.eks. computere, sex, madlavning og drageflyvning. - Da det ville være for omfattende og tidskrævende at læse alle nye indlæg i Usenet, 'abonnerer' brugerne på indlæg indenfor bestemte emner, som interesserer dem, og kommer derved til at tilhøre den pågældende newsgroup. - Det er ikke sikkert, at den enkelte bruger får mulighed for at læse indenfor alle emner, idet det er systemadministratoren for ens lokale host, der afgør, hvilke grupper, der skal med (dvs. ofres harddiskplads til).
Newsreader [nju.zri.da]:
'Nyhedslæser'. Et specielt program der bruges til at læse et indlæg fra en newsgroup med. Der findes mange forskellige N. Eksempler: Unix: nn - rn - tin - trn og xrn. VMS: news.
Newsserver:
[Internet] Computer, der håndterer 'News'. Se Newsgroup. I brugerens newsprogram (f.eks. Newsreader eller Netscape) skal newsserverens IP-adresse eller navn angives (eksempelvis news.inet.tele.dk).
Nickname:
Eng. [Internet] 'øgenavn' eller psudonym. Udtrykket bruges i forbindelse med programmet Internet Relay Chat, som ens personlige kendemærke. nn: [Internet] Navnet på en newsreader.
NNTP:
Fork. ‘Network News Transfer Protocol’. Standard for Usenet News kommunikation.
Non-volatile [volatail] memory:
Hukommelse i modems, der bevarer data, selvom der ikke er strøm på modemet.
Notebook-pc:
Betegnelse for den mindste type bærbare pc’er. En notebook-pc vejer ofte mellem 2 og 4 kilo.
NSF:
[Internet] Fork. 'National Science Foundation'. Den nationale (amerikanske) videnskabelige Stiftelse. NSF driver et meget stort netværk, der indgår som en meget vigtig del af Internettet.
Nyhedsgruppe:
[Internet] Det samme som Newsgroup.

o

I * J * K * L * M * N
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start

OEM:
Fork. ‘Original Equipment Manufacturer’. Oprindelig et udtryk for et produkt fremstillet af en underleverandør til salg sammen med et andet firma's produkter og under dette firma's navn. I dag har udtrykket dog fået endnu en betydning, særligt i forbindelse med software, hvor eksempelvis et CD-ROM drev sampakkes med en softwarepakke eller et spil. Softwaren leveres her uden den traditionelle indpakning, men er iøvrigt fuldstændig magen til det "normale" produkt.
Offline [Internet]:
Når der ikke er forbindelse til Internet med ens modem. Dette kan f.eks. være når man har hentet sin elektroniske post og afbryder forbindelsen for i ro og mag at sidde og læse brevene. Så er man ‘offline’.
OLE 2.0:
Fork. ‘Object Linking and Embedding’. En udbyggende funktion til Windows. Gør det nemt til at flytte data fra et program til et andet. Med denne funktion kan man f.eks. dobbelt-klikke på et billede, man har indsat i et tekstdokument. Det medfører, at det program, som billedet er lavet med, automatisk startes op og indlæser billedet. Man kan så redigere billedet, til man er tilfreds og derefter vende tilbage til tekstbehandlingsprogrammet og arbejde videre med teksten.
on-line I [HW]:
Kan oversættes med "direkte forbindelse". Når en computer er O. betyder det, at den har forbindelse med en anden computer, f.eks. via en telefonledning. Når en printer er O., kan den modtage data fra computeren. Se også Mode.
on-line II [Internet]:
Når man har kontakt til Internet med et modem, skifter man mellem at være on-line og offline. En computer der er forbundet med Internet ved hjælp af en fast linie er som regel on-line hele tiden. on-line Status detection: [Internet] Funktion i Winsock, der bruges til at afgøre om man er on-line. Funktionen er vigtig for at udføre automatisk login eller logout fra en forbindelse.
On-line tjenester:
Kommercielle firmaer, der tilbyder forskellige former for data-tjenester. Ved at ringe til et bestemt telefonnummer via et modem, kan en almindelig pc-bruger koble sig på forskellige tjenester, f.eks. elektronisk post, nyhedsinformation, elektronisk køb- og salg m.m. Nogle O. giver også¨adgang til Internettet. - Danske O. er Diatel (opkøbt af Teledanmark) og Politiken on-line. Amerikanske O. er f.eks. America on-line, CompuServe, MCI, Genie og Propigy. On-line tjenester har i mange tilfælde oplevet alvorlige kriser som følge af Internettets (World Wide Web) voldsomme vækst. Se evt. Gateway.
Operativsystem:
Kommunikationsleddet mellem dels hardwaren og softwaren, dels mellem brugeren og computeren. O. foretager de mest elementære rutiner i PC'en. Der findes forskellige operativsystemer, f.eks. Microsoft DOS og IBM PCDos til pc'er. Windows er ikke et egentligt operativsystem, da det ikke kan fungere uden DOS. I Windows 95 er DOS integreret (‘bygget ind i’) Windows.
Opgradere:
Købe en nyere og/eller større programversion af f.eks. et tekstbehandlingsprogram. Det kan være nødvendigt at opgradere nogle Windows-programmer, f.eks. Word for at de kan fungere bedst under Windows 95. - Når man opgraderer et program, har den nye version for det meste flere indbyggede funktioner og fejl i den tidligere version er blevet rettet. Til gengæld kan der være andre andre fejl i den opgraderede version. - Firmaer, der udsender nye versioner af et program kan tilbyde deres kunder at opgradere til en forholdsvis billig pris, så de ikke skifter til et konkurrerende program. I nogle tilfælde er det også muligt at opgradere, hvis man som kunde har et konkurrerende program. På den måde kan man lokke en konkurrents kunder til at skifte til sit eget system til en lavere pris end det normalt ville være muligt.
Opgradering:
[SW] Betegnelse for en ikke-komplet version af et program, der kun kan bruges, hvis man har en tidligere program-version. En Windows 95-opgradering kan således kun bruges, hvis man i forvejen har Windows 3.x. - Det er sædvanligvis væsentligt billigere at opgradere end at købe den fulde version af programmet. Det er en ulempe, hvis der kommer fejl i programopsætningen, idet man så er nødt til at geninstallere den gamle version af programmet og derefter den nye.
Option:
Valgmulighed. Indstillingsmulighed. Der er som regel tale om valg af typen Enten/Eller, dvs. at én af valgmulighedrne skal være valgt.. org [Internet]: Efterstavelsen ‘org’ i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om en organisation, der falder udenfor grupperne: militær, regerings- eller kommerciel organisation.
OS/2 Warp:
Betegnelse for et alternativt operativsystem til pc'er. O. har en række fordele fremfor det traditionelle DOS, bl.a. mht. brugervenlighed, idet alt foregår via en grafisk brugerflade.
8N1 (eller: 8,1,N) [MDM]:
Betyder 8 databits - ingen paritet (‘no parity’) og 1 stopbit. Der er enten 7 eller 8 databits.
8.3 navne (otte.tre navne):
I DOS gælder følgende regler for filnavne: selve navnet (‘fornavnet’) må højst være på 8 bogstaver og tegn. Filtypen (‘efternavnet’) må højst være på 3 tegn. Denne begrænsning i længden af filnavne gælder ikke i Windows 95.

2. del slutter her!

I * J * K * L * M * N * O
1. del (a - h) * 3. del (p - å)
Start


Sitemap