PC, MODEM og INTERNET-UDTRYK 3. del (p - å)P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)

Har du et ord eller en kommentar til ordlisten?


p

Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start
Packet:
Eng. 'pakke'. I moderne netværk sendes data i 'pakker' i stedet for enkeltvis. Derved kan man opnå mere effektive og hurtigere datatransmissioner.
Packet driver:
[Internet] Ligesom i andre netværk sendes der også data i 'pakker' gennem Internettet. Packet driveren sørger for en hensigtsmæssig brugerflade mellem netværkskortet og TCP Man-softwaren og kan udnyttes af mange standardprogrammer.
Pakkede filer:
Det er almindeligt, at man med et særligt program pakker filer, så de fylder mindre. Det betyder, at de fylder mindre på lagermediet og kan sendes hurtigere ved elektronisk overførsel. Til gengæld er det nødvendigt at udpakke filerne, når de er modtaget. Pakkede filer kan i det store hele behandles som almindelige filer.
PAP:
Fork. ‘Password Authentication Protocol’ (Standard for Kodeordskontrol). Standard for, hvordan brugeroplysninger overføres og kontrolleres. Med PAP kan man automatisere brugernes login-procedure.
Papirtro skærmbillede:
Fordanskning af det engelske WYSIWYG. Funktion i et program som viser et nøjagtigt billede på monitoren af en tekst eller en tegning med en meget høj grad af overensstemmelse med udskriften (på en god printer). Med et papirtro skærmbillede kan man undlade at udskrive for at kontrollere de forhold, som man kan iagttage umiddelbart på monitoren,
Paritet:
1) En simpel kontrolmetode til f.eks. at kontrollere om data er sendt korrekt via modem. Man beregner tværsummen af de sendte data og undersøger om, denne er et lige eller ulige tal. Hvis tværsummen er lige og den skulle være ulige, må der være en fejl i de sendte data. Metoden er meget primitiv og vil f.eks. ikke kunne opdage, hvis der er to fejl, der udligner hinanden. Se evt. ECC.
2) En ekstra ‘bit’, der tilføjes til tegn med syv eller færre databits og bruges til fejlkorrektion. I kommunikationsindstillingen angives ‘en af følgende valgmuligheder: N for None (Ingen Paritet)) - O for Odd (Ulige paritet) - E for Even (Lige paritet). En meget almindelig indstilling er: 8N1, hvor ‘N’ står for None.
Password:
Eng. et hemmeligt kodeord, der skal sikre, at kun en person, der har ret til at få adgang til en bestemt computertjeneste, kan komme ind i systemet, mens uvedkommende bliver forhindret i at få adgang. P. skal være nemt at huske, for den person, der har ret til at bruge det, men må ikke være nemt at finde ud af, for evt. andre personer, der prøver at få adgang til fortrolige oplysninger. For det meste er P. et meningsløst ord, som det er sværere at 'regne ud' end almindelige data. Det kan ikke anbefales at bruge P., som er nemme at gætte, f.eks. initialer, partnerens navn o.l.
Path, pathname: se Sti.
Pc-freak [- fri.k]:
Slangudtryk for en person, der er meget interesseret i pc'er og bruger meget tid på en pc eller evt. på at snakke om emnet.
PCI:
Fork. 'Peripheral Component Interconnect'. En nyere 'lokal bus', der er hurtigere end VESA lokal bus. Standarden er fra 1992.
PCL:
Fork. 'Printer Command Language' (Printer Kommando-sprog). Udviklet af Hewlett-Packard til at kontrollere udskriften på laserprintere. Understøtter 600 dpi udskrivning og kant-forbedring ("edge enhancement". Se denne).
PCMCIA-kort:
Fork. ‘Personal Computer Memory Card International Association’. Adapter-kort, der ikke er meget større end et kreditkort. PCMCIA-kortene er oprindeligt udviklet med henblik på laptop PC'er, hvor der ikke er plads til normale adapter-kort.
'Peer-to-peer'-netværk:
Netværk af computere, der kan arbejde sammen uden at der bruges en Server. Det medfører, at alle computere i netværket er 'ligemænd' (i modsætning til serveren, der styrer de andre enheder i netværket).
Pentium [HW]:
Moderne pc’er med en pentium-processor fra Intel. Intel har eneret på betegnelsen P.. Derfor bruger konkurrenterne AMD og Cyrix betegnelser som 586 og 686. En ‘586’ svarer til en Pentium. - ‘486’ er betegnelse for den generation af computere, der har en 486-processor. Disse er i vid udstrækning ved at blive afløst af Pentium-maskiner.
Peripheral [periferal]:
Eng. (Ydre) enhed. Ekstraudstyr.
pine [pain]
[Internet] Navn på et mail-program.
ping:
[Internet] Program, der bruges til at undersøge om en host kører, som den skal.
Plan-fil:
[Internet] En tekstfil med personlige data, som en person ønsker at andre skal kunne se, når Finger-kommandoen bruges til at søge efter ens e-mail adresse.
Plug-and-Play (WIN 95):
Eng. 'Sæt i - og - Spil'. Udtrykket angiver, at det kun er nødvendigt at montere en enhed, hvorefter systemet selv er i stand til at indstille konfigurationen. Windows 95 har Plug-and-play. Hvis man f.eks. skal montere et internt modem, er det nok at montere kortet i pc'en, hvorefter den automatisk kan foretage de nødvendige indstillinger (kommunikationsport, hastighed og interrupts). Hvis systemet skal kunne klare denne opgave, skal både BIOS-chippen, det nye udvidelseskort, der skal monteres og styresystemet være i stand til Plug-and-play.
POP:
Fork. f. Post Office Protocol. [Internet] Protokol for off-line mail-program. Denne protokol bruges, når man er off-line. Man skriver breve og læser modtaget post, når man ikke er i direkte forbindelse med netudbyderen, og går kun on-line når det er nødvendigt for at sende eller modtage breve. Se også SMTP. [Nye udtryk]
POP3:
Betegnelse for nuværende og nyeste POP-version (version 3). Se POP.
Port:
styrer forbindelsen til ekstern hardware. Bruges i daglig tale om soklen, interfacet, bagsiden af PC'en, etc. PC'er leveres med ihvertfald en parallel og to serielle porte, der eventuelt kan udvides.
Portnummer:
[Internet] Somme tider findes der et portnummer tilføjet efter host-adressen, således at man skal logge sig på computeren via en bestemt port. Portnummeret er et tal med ét eller flere cifre, der skrives lige efter den normale adresse adskilt af et mellemrum (eller i nogle versioner af VMS-operativsystemet et lighedstegn i stedet for et mellemrum).
PPP:
Forkortelse for Point-to-Point Protocol. En protokol for forbindelse mellem en pc og Internettet. PPP. er mere avanceret end SLIP og tillader at fejl opdages og gover mulighed for kompression. Se evt. SLIP.
Processor:
PC'ens hjerne, den centrale regneenhed i computeren, som foretager matematiske og logiske opgaver. Kaldes også CPU.
Program Manager: se Programstyring.
Programstyring:
(eng.: Program Manager) Windows' skrivebord, hvorfra alle Windows-programmer aktiveres.
Protokol [MDM]:
Regelsæt, der angiver de retningslinier for udveksling af data mellem to modems, der er nødvendige for at de kan overføre data korrekt. Hvis de to modems ikke overholder samme protokol, kan der måske ikke oprettes en forbindelse mellem dem eller data, der transmitteres bliver ikke modtaget korrekt, så modtageren blot får meningsløse tegn på monitoren. - Der findes protokoller til forskellige formål: filoverførsel (eks. Xmodem, Ymodem, Zmodem og Kermit), fejlkorrektion (MNP og V.42) og datakompression. (MNP-5 og V.42bis).
Proxy-server:
[Internet] En P. fungerer som 'mellemlager', der bevirker, at man kan opnå højere overførselshastighed af f.eks. WWW og FTP. De data, der skal transmitteres til brugeren, sendes ikke direkte, men overføres først til P., og sendes derpå til brugeren. Proxy'en fungerer også som beskyttelse mod, at interne data kan ses af uvedkommende. En proxy server kan gemme ofte besøgte Internet-sider. Det har den store fordel at man som bruger ikke skal over f.eks. Atlanten for at hente sine data; man henter dem blot på den lokale server. Svarer stort set til ‘cache’ på ens egen PC. Hos Tele Danmark Internet benyttes proxy-serverne desuden til at tjekke (verificere) at brugerne rent faktisk er dem "de giver sig ud for at være" i forbindelse med handel over Internet. Det er således nødvendigt at have konfigureret en proxy-server hvis man vil benytte sig at betalingssystemet.
Public Domain. PD [påblik domein] [SW]:
Software, som frit må kopieres og anvendes til både privat og kommerciel brug. Ophavsmanden har afgivet sin copyright på det pågældende program. Sammenlign med Freeware.

q

P * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


Quit:
Eng. Afslutte, forlade
Query:
Forespørgsel (i databaser).
QuickBasic:
En af mange (ældre) Basic-versioner. Se Basic.

r

P * Q * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


RAM:
'Random Access Memory'. Computerens arbejdshukommelse, som indeholder de programmer, man arbejder med, samt data, der fremstilles med programmerne. Indholdet i RAM forsvinder, når PC'en slukkes. Opgives i Kb eller Mb. Må ikke forveksles med harddiskkapacitet, der også måles i Mb. Da indholdet i RAM går tabt, når PC'en slukkes, er det nødvendigt at gemme ('save') data, der skal bruges igen.
RARP:
Fork. ‘Reverse Adress Resolution Protocol’. En lav-niveau Internet-protokol, der bruges af diskløse computere til at finde en servers Internet-adresse via det fysiske net. Se også BOOTP.
Rastergrafik:
D.s.s. Bitmap-grafik. Rastergrafik er opbygget af punkter. Rastergrafik ser pæn ud på skærmen og bruges af de fleste tegneprogrammer. Et raster-billede, der skal vises på en monitor, er ikke ret stort. Derfor er det som regel nødvendigt at forstørre billedet for at få en acceptabel størrelse på papirudskrifter. Denne forstørrelse udføres rent 'mekanisk'. Et punkt på skærmen forstørres f.eks. til 4 punkter på papiret. Men det bevirker, at skrå linjer og buede kanter får takker ('jaggies') som ser ret grimme ud. En måde at undgå disse takker på er ved at anvende vektor-grafik, der kan forstørres uden at blive takket i kanterne, men som ikke egner sig så godt som rastergrafik til at vise detaljer.
Redial [ri.daiøl]:
Eng. Ringe op igen. Automatic R. Automatisk genopringning, når det ikke lykkedes at skabe forbindelse ved tidligere opkald efter et bestemt antal sekunder.
RFC:
[Internet] Fork. 'Request for comments'. Nummerede, halvofficielle dokumenter om Internettet. Har mest interesse, for personer der er interesserede i tekniske oplysninger.
RISC-computer:
Sammentrækning af ‘Reduced Instruction Set Chip’. Computer, der styres af en speciel processor, hvor der kun er de mest benyttede instruktioner er integreret. Computeren vil derfor kunne yde sit bedste indenfor et bestemt afgrænset område. Den behøver således ikke at spilde tid på uvæsentlige funktioner, og kan arbejde hurtigere, dog under forudsætning af, at den arbejder med netop den slags programmer, som den er god til. På andre områder arbejder den derimod langsommere.
rn: [Internet] Betegnelse for en newsreader.
Rockwell:
Fabrikant af modem-chips, som bruges i mange modems fra forskellige fabrikanter.
ROFL:
{Internet - slang} Fork. f. Rolling On the Floor Laughing. Jeg ruller mig på gulvet af grin. (Jeg er ved at dø af grin.)
ROM:
Fork. ‘Read Only Memory’ = 'Læs kun hukommelse'. Man kan kun læse fra ROM, men ikke skrive nye data som i RAM. ROM-hukommelsen slettes ikke, selv om PC'en slukkes.
RTFM:
{Internet - slang} Fork. 'Read The Fucking Manual'. Kan oversættes som: Læs dog brugsvejledningen, for fanden.
Router:
En router danner ‘bro’ mellem flere forskellige systemer. Man kan f.eks. bruge en Router til at kunne skabe kontakt mellem Internet og andre computer netværk. En Router formidler data fra et system til et andet så de forskellige systemer kan skabe et fælles net.
RS-232 [MDM]: Se EIA-232-D.

s

P * Q * R * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


Samples:
Computeroptagelser af lyde. Bruges i blandt andet eventyrspil for at kunne gengive tale.
Script:
Eng. Det samme som 'Manuscript'. En række kommandoer, der udføres i samme rækkefølge, som de er skrevet i script-filen. Det kan f.eks. dreje sig om DOS-kommandoer, der udføres én efter én som i autoexec.bat eller en bestemt login-procedure, når man kobler sig på en host-computer. Fordelen ved at benytte et S. er, at man slipper for at skulle skrive de samme kommandoer mange gange, ligesom der er mindre risiko for fejlindtastninger, når S. er blevet rettet for fejl. Endelig er der også den fordel, at man ikke behøver at indtaste lange og for os mennesker temmelig uforståelige kommandoer og værdier, som er nødvendige for at få udstyret til at fungere korrekt. [Internet] Mange Internet-udbydere har særlige scripts, som brugerne kan få, når de kopler sig på deres tjeneste. Det er derfor meget nemmere at anvende disse end selv at skulle skrive dem fra bunden af. Se CGI.
Script(ing) language:
Manuskript sprog, dvs. bestemte kommandoer, som 'forstås' af et program. Der er forudbestemte ord, som programmet kan reagere på. Brugeren kan indstille programmet med de værdier, der gælder for hans eller hendes computersystem.
SCSI:
[skusi, skasi] (Small Computer Systems Interface): SCSI forbinder de eksterne enheder, f.eks. harddisk og CD-ROM, til PC'en. Fordelen frem for den normale AT-bus er hastigheden og systemet kan styre op til 7 enheder. SCSI-2 er en opdateret version af interfacet.
SDSL:
Fork. ‘Symmetrical Digital Subscriber Line’. Ny teknologi for kommunikation over det eksisterende telenet. SDSL er i modsætning til ADSL beregnet til et ‘symmetrisk’ trafikmønster; dvs. med lige meget trafik fra server til klient, som den anden vej. Se også: ADSL..
select:
Eng. vælge.
selection:
Eng. Valg. Det, at noget er valgt. Når man klikker på et ikon, skifter det udseende (f.eks. farve) som tegn på, at det er valgt. selected: Eng. Valgt. Se selection.
Server:
[sø.va] Computer, evt. en pc, der styrer netværksforbindelserne mellem forskellige pc'er. Der kan være tale om forskellige funktioner, f.eks. kan der ligge fælles programmer på S. eller den sørger for at styre printeren, når forskellige brugere på samme tid skriver ud. - En S. kan være reserveret til udelukkende at betjene et lokalt netværk, så den ikke kan bruges til andre formål. En anden netværksløsning er 'peer-to-peer'-netværk. [Internet] Et program (eller en computer), der løser en opgave for en klient (eng: client), der er et andet program (eller computer). Se evt. Proxy-server.
Settings [MDM]:
Kommunikationsindstilling. Se denne.
SGML [Internet]:
Fork. 'Standardized General Markup Language'. Standardiseret generelt Markeringssprog. Et avanceret programmeringssprog i stil med HTML, der dog ikke er så omfattende. Kan kun vises med specielle webbrowsere.
Shareware [shærwær] [SW]:
Kommerciel software, som man har lov til at benytte i en nærmere angivet periode (f.eks. 7, 30 eller 90 dage), hvor efter man skal holde op med at benytte programmet eller betale for det. - Nogle shareware-programmer ‘udløber’, idet de ikke længere fungerer, mens andre fortsat fungerer. Se expire, nag screen.
SIG (Internet):
Fork. ‘Special Interest Group’. Særinteresse-gruppe. Næsten det samme som Forum.
Signatur:
[Internet] Mange personer, der sender elektronisk post, har i bunden af deres breve en signatur. Det kan være ens adresse og telefonnummer, men også et citat o.lign. Nogle mail-programmer sætter automatisk S. på brevene, hvis denne er gemt i en tekstfil med endelsen .sig eller .signature.
Sikkerhedskopi:
(på eng.: backup), en hel eller delvis kopi af de data, der normalt opbevares på f.eks. bånd, diskette, zip-disk osv. Man bør jævnligt tage S. af sit arbejde for at kunne genopbygge data efter f.eks. systemnedbrud, beskadigelse af harddisk, brand, tyveri osv. - Behovet for at foretage sikkerhedskopiering skal ses i sammenhæng med den tid, det vil tage at genskabe ødelagte data på anden vis. Et firma eller en person med stort behov for at de korrekte data altid er til stede (i virksomheden), bør fastlægge en plan for antallet af sikkerhedskopier, udarbejde rutiner for sikkerhedskopiering, hvor hyppigt, de skal tages osv.
SIMM (RAM):
Fork. 'Single Inline Memory Module'. Betegnelse for den type RAM, der findes i de fleste pc'er. SIMM RAM er loddet på et trykt kredsløb, der blot skal trykkes ned i en ledig RAM-sokkel på motherboardet. Det er derfor nemt at udvide med en SIMM, hvis der er plads på bundkortet.
Skrifttype (TYP):
Karakteristisk udformning af de enkelte bogstaver. Også kaldet font.
SLIP (Internet):
Forkortelse for Serial Line Internet Protocol. Protokol for kommunikation mellem en pc og Internettet (direkte tilslutning). Standarden arbejder med 8-bit, ingen paritet og hardware flow-kontrol. Der er ingen fejlkorrektion i SLIP. Fejlkontrollen overlades til andre dele af systemet. Det betyder også, at fejlbehæftede linier kan give problemer når SLIP benyttes. Se også PPP.
SLIP Inactivity timeout:
[Internet] Automatisk afbrydelse af Internet-forbindelsen, når der ikke har været aktivitet i et antal minutter. S. angiver, hvor mange minutter TCP MAN bliver i hukommelsen efter at alle andre Winsock-applikationer er afbrudt. S. bruges, når TCP Man er indlæst manuelt. Se evt. Demand Load Timeout.
SLIP port:
[Internet] Den kommunikationsport, som modemet er tilsluttet til computeren med. Der er i mange tilfælde tale om COM 2.
Slot [slåt] [HW]:
Et indvendigt ‘stik’, hvor man kan indsætte udvidelseskort som f.eks. et lydkort i pc’en.
Slotdæksel:
Et stykke metal (blik), der kan fjernes, så der bliver plads til udvendige stik, der sidder f.eks. på et lydkort til højtalere, mikrofon m.v. Når man køber en pc, er denne forberedt på, at brugeren får lyst til udbygge sit system, efterhånden som hun/han får nye behov. I stedet for at save i kabinettet kan man nøjes med at skrue slotdækslet ud.
SMD [HW]:
Fork. eng. ‘Surface Mounted Device’. Overflade-monteret enhed. Betegnelse for bundkort, hvor chipsene er fastloddede. Disse kan derfor ikke udskiftes, men til gengæld er SMD-kort billigere at fremstille.
Smiley:
Smileys er nogle specielle tegn, der kan bruges for at klargøre, hvordan man skal forstå en tekst. Se evt.Emoticons. Smileys ´ligner' små ansigter (som dog er drejet 90º i forhold til normalt). Brug kun smileys, hvis der er risiko for misforståelser.
Eksempler:
:-) (den almindeligste smiley - angiver at den forudgående tekst skal opfattes venligt, ironisk eller morsomt.
Andre følelser hos smileys er
:-| (ligeglad)
:-( (bedrøvet)
;-) (har et glimt i øjet).
Man kan evt. udelade næsen, så den almindelige smiley ser ud sådan :)
SMTP:
Forkort. for Simple Mail Transfer Protokol. [Internet] Når det program bruger denne protokol, er der tale om, at man læser og skriver post on-line, dvs. at man betaler telefontakst plus evt. andre afgifter. Det medfører, at denne metode er dyrere end et tilsvarende off-line program. Se POP.
Snailmail:
[Internet] Sneglepost. Traditionel post i modsætning til e-mail.
Socks:
[Internet] Et program, der giver kontakt til Internet gennem en firewall.
Software:
[såftweir] Programmer, der kan lægges ind i en computer. Programmel. S. er det modsatte af hardware.
Spewer:
[spju.a] [Internet] Eng. egtl. at spy eller brække sig. S. bruges om en person, som udspyer en uendelig strøm af meddelelser, der for vedkommende selv er meget interessante, men kan være meget irriterende for andre, der ikke deler de samme synspunkter.
Spindet.
Slangudtryk for World-Wide-Web (Internettet).
Standardindstilling:
D.s.s. Default.
Startpage:
[startpeidg] 'Start'-side. Den 'side' som en netbrowser som f. eks. Netscape først indlæser. Det drejer sig ofte om en html-side, som er lavet af ens Internet-udbyder, og som derfor indeholder vigtige informationer om nyheder og ændringer. Se også Homepage.
Sti:
(eng.: path) angivelse af det bibliotek, hvori en fil befinder sig. Mellem hvert led i stien ses symbolet \ (back slash, bagudstreg), f.eks. C:\WINDOWS\WIN.INI.
Subject:
[Internet] Emne, der debatteres i en newsgroup.
Subscribe:
[subskraib] [Internet] 'Abonnere' på en bestemt nyhedsgruppe (newsgroup) i Usenet.
Surfe [Internet]:
Når man surfer på World-Wide-Web, "skøjter" man henover forskellige WWW-dokumenter. Det er nemt at springe fra ét dokument til et andet, idet programmet sørger for, at det sker automatisk. - Det er karakteristisk, (når man er 'ude på' Internettet), at man prøver at filtrere uvedkommende dokumenter fra. Man læser f.eks. blot overskrifterne, og hvis de ikke passer med det emne, leder man videre i nye dokumenter. Som regel vil man jo lede efter et bestemt emne og følge links, som man tror kan uddybe emnet.
SVGA, Super VGA:
Grafikstandard, som dækker opløsninger fra 800x600 til 1024x768 punkter i mindst 256 farver. Vær opmærksom på. at standarden ikke er fast,så der kan være forskel på, hvad forskellige SVGA-skærme kan yde.
SX:
Neddroslet processor-udgave af DX'en. Selv om den bearbejder data 32-bit ad gangen, kan den kun overføre data i 16 bits stykker.
Sysop:
Fork. f. Systemoperatøren. Person, der styrer et BBS eller et Forum. Systemoperatøren kan på større systemer være den person, der holder opsyn med at systemet fungerer korrekt. I små systemer er Sysop’en enerådende.
System-diskette:
Diskette med vigtige systemoplysninger, der sikrer at et computersystem kan starte korrekt op fra en diskette. Da de fleste computere har en indbygget harddisk, hvor disse oplysninger er gemt, kan system-diskette opfattes som en sikkerhedskopi, der skal bruges, hvis oplysningerne er blevet slettet på den harddisk, som normalt bruges til opstarten. En system-diskette kan også bruges, når man vil bruge computeren til spil. I dette tilfælde kan disketten medføre, at systemet startes op med andre indstillinger, så der frigøres mere hukommelse til det/de spil, man vil spille. En del spil fungerer dårligt under Windows, der bruger hukommelsen på en måde, der passer bedst til den.
7N1 (eller: 7,1,N) [MDM]:
Betyder 7 databits - ingen paritet (‘no parity’) og 1 stopbit. - Der er enten 7 eller 8 databits. Se evt. 8N1.

t

P * Q * R * S * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


Tag:
[Internet] Udtrykket bruges i forbindelse med html-dokumenter som betegnelse for de (sædvanligvis) skjulte koder, der bestemmer, hvor f.eks. 'knapper' og grafik skal indsættes i dokumentet. Når dokumentet læses med en grafisk www-browser, vises der de relevante fænomener på de angivne steder. {Desktop publishing} T. bruges også om formatteringskoder, der kan 'genbruges' andre steder i et dokument eller i nye dokumenter, f.eks. kan det være en bestemt skrifttype og et bestemt skriftsnit, der v.hj.a. overføres til nye afsnit.
TCP/IP:
Fork. for: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protokol (dvs. fælles retningslinier for, hvordan man kan udveksle data via Internettet). Når forskellige typer af computere overholder protokollen, er de i stand til at sende og modtage data mellem hinanden).
TCP MSS (Maximum Segment Size):
[Internet] Maksimal segment-størrelse TCP-data, som Winsock kan modtage på denne forbindelse.
TCP RTO MAX (Retransmission Time Out Maximum):
[Internet] Angivelse for maksimalt tidsudløb for gentransmission.
TCP RWIN (Receive WINdow):
[Internet] TCP RWIN angiver, hvor stor en mængde data den pågældende computer er klar til at modtage. Korrekt indstilling af RWIN har indflydelse på hastigheden, der kan opnås ved transmissionen.
Telnet:
Program (eller 'værktøj'), der bruges til at koble sig på en host på (Inter)nettet. Maskinen, der kaldes fra, bliver i praksis forvandlet til en terminal i forhold til den host, man kaldte. Telnet-programmet startes ved at skrive kommandoen TELNET efterfulgt af adressen på den host, man vil logge sig ind på. Det er derefter telnet-programmet på hosten, der overtager kontrollen (og bestemmer, hvilke muligheder, man har til rådighed). Se også FTP og HTTP.
Terminal:
1) En 'dum' computer, der mangler vigtige enheder, og derfor kun kan anvendes sammen med kraftig computer, der leverer den manglende datakraft. T. virker således for brugeren som en almindelig pc, men er afhængig af en større central computer, som den er forbundet med via et netværk.
2) Terminal-program Program, der styrer dataoverførsel mellem to eller flere computere, der er forbundet i en eller anden slags netværk evt. står i forbindelse med hinanden via modems.
Terminal-emulering [MDM]:
Et program, der får computeren til at efterligne en terminal-type, der kan genkendes af den computer, der transmitteres til.
Terminal-type:
[Internet] Når man logger ind på en host, kan man blive spurgt om terminal-type. Dette spørgsmål stammer fra dengang, da der kun fandtes terminaler og ikke pc'er. Hvis der anvendes forkert terminaltype, kan skærmen blive fyldt med mærkelige tegn og linjerne står måske forkert. Den mest udbredte terminaltype hedder vt100. En nyere type er vt220.
Terminator [tørmineita]:
Endestykke, der skal bruges i forbindelse med visse typer netværksforbindelser. T. sættes på T-stykket på de computere, der står først og sidst i 'kæden'.
Thread:
[Internet] Indlæg til en nyhedsgruppe er inddelt i threads ('tråde'), der består af det oprindelige indlæg og svar og kommentarer til dette og de efterfølgende indlæg. Undertiden er det oprindelige indlæg blevet slettet, fordi det har ligget i længere tid. Derved kan man have svært ved at regne ud, hvad det oprindelige indlæg egentlig gik ud på.
Throughput:
{Modem}: Udtrykket kan oversættes som ‘Gennemløb’ eller ‘Gennemstrømning’. Mængden af brugbare data, der bliver overført i sekundet. T. er en anden angivelse end bits pr. sekund (Se BPS). Ved at komprimere data kan nogle modems kode data, fjerne eller komprimere data, når de sendes, mens det modtagende modem rekonstruerer de oprindelige data. Data bliver ‘pakket sammen’, når de bliver sendt, og de pakkes ud igen ved modtagelsen. Således kan 1.024 tegn med komprimerede data (i den form de overføres) svare til 2.048 tegn, når de pakkes ud igen. Hvis 1.024 tegn bliver sendt i løbet af et sekund, giver det et throughput på 2.048 bps.
Tilstand:
Det samme som Arbejdstilstand eller Mode.
tin:
[Internet] En newsreader.
Tower Cabinet:
Et kabinet, hvori computeren er monteret, som beregnet på at blvie stillet på gulvet eller ved siden af monitoren. Der findes ‘high tower’ [hai taua] kabinettter, der er omkring 70 cm. høje og ‘mini tower’ - kabinetter, der er omkring den halve højde. Tower kabinetter er beregnet til brugere, der vil udvide deres system efterhånden, og giver derfor bedre plads til at man kan udvide computeren med diverse udvidelseskort, harddisk og lign.
Trace [treis]:
Eng. spore, opspore. 1) Omsætte bitmap-grafik til vektor-grafik, således at tegninger, der er lavet med et almindeligt tegneprogram, omdannes til vektorer, så det kan bearbejdes på samme måde som tegninger, der er lavet med det pågældende vektor-grafikprogram. 2) Registrere, når en bestemt situation forekommer (f.eks. i Internet-sammenhæng).
3-d grafik:
En 3-d virkning kan pga. den flade computerskærm kun opnås ved at skabe en forbedret dybde-virkning. Ved at ‘snyde lidt’ skaber man illusionen af ‘dybde’ i de genstande, der vises på skærmen.
trn [Internet]:
En newsreader.
TSR [SW]:
Fork. 'Terminate and Stay Resident'. TSR er småprogrammer, der ligger permanent i hukommelsen, men computeren er tændt, uden at påvirke andre programmer.
Tråd:
[Internet] Det samme som Thread.
T-stykke:
Stik, der sættes i et BNC-stik i et computernetværk.
Tutorial:
(eng.: kursus) betegnelse for den række øvelser, som er indbygget i forskelligt software, og som har til formål at træne brugeren i at anvende det pågældende program.
Typeface [taip'feis]:
Karaktersæt som f.eks. Times og Helvetica.

u

P * Q * R * S * T * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


UART:
{Modem} Forkortelse for 'Universal Asynchronous Receiver/Transmitter'. Chip på computerens kommunikationskort eller motherboard, der forandrer de modtagne serielle data i telefonlinjen til parallelle data, som computeren skal bruge og omvendt, når der sendes. Chippen findes i flere udgaver. Den ældste type er 8250. Det er nødvendigt at anvende en hurtig uart (af typen16550), hvis denne chip ikke skal blive en flaskehals i forbindelse med datakommunikation. De hutige uart'er indeholder en buffer, hvor data midlertidigt kan gemmes, hvis computeren har svært ved at følge med.
UDP:
[Internet] Fork. ‘User Datagram Protocol’. Se Bootp, Rarp.
Udvidelsesbus:
forbinder enheder som skærm, harddisk, lydkort etc. med selve bundkortet, så PC'en kan kommunikere med dem.
Udvidelseskort:
udvider PC'ens virkefelt. Kan f.eks. være et RAM-kort, grafikkort eller et lydkort.
UUENCODE og UUDECODE:
System der kan konvertere binære filer til tekstfiler og tilbage igen. Bruges i forbindelse med overførsel af e-mail.
UMB:
Fork ‘upper memory blocks’ hukommelses-blokke, som PC'en udnytter for at frigøre RAM til afvikling af programmer.
UNIX:
Betegnelse for det mest almindelige operativsystem på Internet-værtscomputere. UNIX er især udbredt på større computersystemer, mens DOS bruges på almindelige små pc'er.
Upgrade [upgreid]:
Eng. Opgradere. Se denne.
Upload:
{Internet, BBS mm} At sende en fil fra sin egen computer til en anden. Alle kan via modem sende filer til hinanden, når blot man har de nødvendige programmer. Det modsatte af download.
Upper memory Area:
eng.: ‘øvre hukommelsesområde’. Se hukommelse.
URL:
Fork. f. Uniform Resource Locator. Ligesom man geografisk kan angive et steds placering nøjagtigt v.hj.a. længde- og breddegrader, kan man med en URL angive et sted præcist på Internettet, og desuden angive, hvilket værktøj, der skal bruges for at komme derhen. En U. består af: navnet på et værktøj (F.eks. FTP eller TELNET). Derefter følger tegnene :// og endelig adresse, filnavne og flere andre nødvendige oplysninger. De fleste WWW-klienter viser på skærmen (ofte i bunden), hvilken U. der hører til dokumentet, der vises på skærmen. - Et meget brugt værktøj er http (HyperText Transport Protocol (Se denne)).
USENET, Usenet News:
Et kæmpestort forum for vidensudveksling, diskussioner og endeløs snak om alverdens ting. U. er ikke et netværk som Internettet. - Usenet News kaldes også for Netnews. Forskellige emner er samlet i nyhedsgrupper (newgroups). Der er dog reelt set ikke tale om nyheder, men om diskussioner og spørgsmål og svar. Eksempler på nyhedsgrupper: computere, filosofi, madlavning, sex o.m.a.

v

P * Q * R * S * T * U * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


V.14 [MDM]:
Standard, der er indeholdt i V.32 og V.32bis-modemer.
V.17 [MDM]:
CCITT-standard for faxtransmission med 14.400 bps.
V.21 [MDM]:
CCITT-standard for data-transmission med 300 bps. Standarden kaldes i USA Bell 103.
V. 22 [MDM]:
Standard for datatransmission med 1.200 bps. Standarden kaldes i USA Bell 212A.
V.22bis [MDM]:
CCITT-standard for datatransmission med 2.400 bps.
V.32 [MDM]:
CCITT-standard for datatransmission med 9.600 bps. Hvis telefonledningen er meget støjfuldt, giver standarden mulighed for fall back til 4.800 bps.
V.32bis [MDM]:
International standard for datatransmission med 14.400 bps. Hvis telefonledningen er meget støjfuldt, giver standarden mulighed for fall back til 12.000 bps. eller 7.200bps, plus de andre hastigheder i V.32.
V.32terbo [MDM]:
Uofficel standard for datatransmission med 19.200 bps. Mulighed for fall back til 16.200 bps, samt hastighederne, der findes i V.32 og V.32bis.
V.34 [MDM]:
CCITT-standard for datatransmission med 28.800 bps. Standarden blev godkendt i sommeren 1994.
V.42 [MDM]:
Standard for fejlkorrektion i modemer. Standarden indeholder LAPM og MNP 2-4.
V.42bis [MDM]:
CCITT for datakompression. Et modem, der arbejder efter V.42bis-standarden, indeholder V.42-fejlkorrektion. Se evt. V.42.
V.Fast [MDM]:
Betegnelse for modemer, der kan arbejde med 28.800 bps. Denne uofficielle standard blev vedtaget, inden CCITT godkendte V.34-specifikationen.
Van Johnson CSLIP Compression:
[Internet] Ved at vælge denne funktion, kan CSLIP anvendes.
Vektor-grafik:
Vektor-grafik er opbygget af matematiske formler i modsætning til rastergrafik. En cirkel på skærmen er således defineret ved en formel, der angiver placering og radius. Hvis man vil lave en større cirkel, gøres dette ved blot at ændre på værdien for radius. Rastergrafik tegner et punktbillede, der er svært at ændre, når man har ud-ført et par tegneoperationer. I modsætning til dette 'huskes' formlerne i vektorgrafikken hele tiden, når man tegner videre. Derfor kan man vende tilbage og ændre formlen på et senere tidspunkt uden at det går udover de andre elementer i billedet. - Den største fordel ved vektor-grafik viser sig, når man skal udskrive tegningerne. Således kan man tegne figurerne meget præcist, ligesom man nemt kan forstørre et billede fra skærmstørrelsen til det større udskriftsformat, uden at det medfører takker i kanterne som ved rastergrafik.
Veronica:
[Internet] V. er et søgeprogram, der hænger sammen med Gopher. V. gennemsøger hele Gopherspace for et ord. Veronica skelner IKKE mellem store og små bogstaver. Hvis man skriver flere søgeord, er ordenes rækkefølge uden betydning.
VESA:
Fork. 'Video Electronics Standards Association'. Samordningskomité af producenter af videostandarder, som ligger ud over den oprindelige IBM VGA-standard.
VESA lokal bus:
I forbindelse med Windows og andre krævende grafik-programmer, var det et problem, at de gamle bus'er var for langsomme og kun 16 bits bred. Med VESA-standarden blev busbredden sat til 32 bits og den maksimal klokfrekvens blev øget til 33 MHz.
V.Fast [MDM]:
Betegnelse for modemer, der kan arbejde med 28.800 bps. Denne uofficielle standard blev vedtaget, inden CCITT godkendte V.34-specifikationen.
VGA:
(Video Graphics Array) en IBM grafikstandard i en opløsning på 640x480, som i dag er minimumstandard for PC-farveskærme.
Vindue:
I Windows arbejder programmerne i deres eget Vindue. Flere programmer kan køre samtidigt i hvert vindue, og når man skifter mellem programmer (f.eks.) med + skifter man også mellem vinduer.
Virtual reality [vørtjual realiti]:
Eng. En kunstig virkelighed, der er skabt af computere, men opfattes som meget virkelig. Ved hjælp af moderne, hurtige computere kan man lave virtual reality-scenerier. Som regel har man særlige hjælme på hovedet og evt. også specielle handsker. I de bedste programmer får man en meget realistisk opfattelse af at bevæge sig rundt i den kunstige verden. Se Cyberspace.
Virtuel:
Bruges om ikke-virkelige eller kunstigt skabte fænomener som f.eks. et landskab, der kun 'eksisterer' i en computers hukommelse.
Virus:
program, der er skabt for at sprede sig selv gennem ændring af indholdet i andre programmer, der ofte ødelægges heraf.
Virus checker, V. scanner:
program, der kontrollerer for virus, oftest ved at kigge efter usædvanlige mønstre i filerne.
VMS:
Operativsystem, som bl.a. anvendes på Internettets værtscomputere. Det er dog ikke så udbredt som UNIX.
VRML
[Internet] Fork. 'Virtual Reality Modeling Language'. Programmeringssprog til konstruktion af tre-dimensionale kunstige verdener. Forholdsvis nyt sprog, der måske med tiden vil afløse HTML-sproget på World Wide Web. Med VRML kunne man f.eks. skabe et realistisk billede af et rigtigt butikscenter, hvor man kan "gå ind" i forskellige butikker, alt efter hvad man ønsker at se på. - Formatet kan kun vises med specielle webbrowsere.
VT50 [MDM]:
Terminalemulering, der oprindelig blev lavet til terminaler fra Digital Equipment. Bruges dog også af andre fabrikater.
VT100 [MDM]:
Terminalemulering, der oprindelig blev lavet til terminaler fra Digital Equipment. Bruges dog også af andre fabrikater. Den mest udbredte terminaltype. En nyere type er vt220.
VT220 [MDM]:
Terminalemulering, der oprindelig blev lavet til terminaler fra Digital Equipment. Bruges dog også af andre fabrikater.Den mest udbredte terminaltype hedder vt100, men vt220 er nyere.
VVL: Se VESA local bus.

w

P * Q * R * S * T * U * V * X * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


WAIS:
[Internet] Fork. 'Wide-area Information Server'. Et program, der kan undersøge dusinvis af databaser i en enkelt søgning.
WAN:
Forkortelse for Wide Area Networks. Et netværk af computere, der befinder sig langt fra hinanden og evt. i forskellige lande. Det modsatte af LAN (Local Area Networks). - Der findes ikke en entydig definition, der i alle tilfælde kan afgøre, om man har at gøre med WAN eller LAN.
Wavetable:
Et lydkort, som indeholder en masse optagelser af rigtige instrumenter. Giver mere realistisk musik end f.eks. FM-Syntesen.
Web (The):
D.s.s. World Wide Web. Se denne. Ordet Web betyder ‘spindelvæv’.
Webbet:
Fordanskning af ‘The Web’. D.s.s. World Wide Web.
Web-master:
Person, der holder opsyn med de praktiske forhold omkring en Internet-server og giver råd og vejledning, når det er nødvendig.
Webmaster-kontrol:
På nogle Internet-servere kan brugeren selv lægge CGI-scripts ind på sin homepage-afdeling af serveren. Ofte kræves det imidlertid, at man rådfører sig med den systemansvarlige for at få hjælp til det.
WebExplorer:
[Internet] Grafisk klient-program til WWW. W. kan bruges af OS/2 Warp-brugere. Programmet er beslægtet med Mosaic.
WHOIS:
[hu.is] [Internet] Database med de forholdsvis få Internet-brugere, der har ladet sig registrere.
Wildcard:
Eng. jokertegn.
WIMP:
Fork. for en grafisk brugerflade, der benytter Windows (vinduer), Icons (ikoner), Mouse (mus) og Pointers (pointere, dvs. musepile). En grafisk brugerflade er nemmere at lære og forstå end de gammeldags systemer, hvor man skrev kommander med bogstaver, som man måske ikke helt forstod. Både Windows på pc, Amiga Workbench og MacIntosh arbejder med WIMP. Det faktum, at det er nemt at komme i gang med at bruge disse computere, har været med til, at de er blevet meget mere udbredte.
Windows:
grafisk brugerflade til PC'en, udviklet af Microsoft. W. er en overbygning på DOS og langt mere brugervenligt. Til gengæld stiller Windows visse krav til PC'ens hastighed, hukommelse og harddisk-kapacitet.
Windows Accelerator Card [HW]:
Accelleratorkort. Et grafikkort, der aflaster hovedprocessoren ved at udføre de krævende grafikopgaver. I Windows flyttes grafik rundt på skærmen med høj hastighed, hvilket stiller store krav til processoren. Accelleratorkortet er specielt god til at flytte grafik med høj hastighed.
Windows 95:
Nyeste version af Windows (Oktober 96). Windows 95 har et væsentligt anderledes udseende end Windows 3.x. Nogle karakteristiske ting er: En ny og mere brugervenlig brugerflade. Filnavne kan være indtil 256 tegn lange. Systemet arbejder grundlæggende med 32 bits. Plug-and-Play. Bedre understøttelse af multimedia. DOS og Windows er bygget sammen med hinanden. Windows 95 kræver en 486-pc med 8 Mb RAM (16 Mb anbefales) og minimum 500 Mb harddisk. I Windows 95 bruges højre museknap til at kalde undermenuer frem i mange programmer.
Windows NT:
En Windows-version, der minder om brugerfladen i Windows 95, men typisk bruges på større systemer, bl.a. fordi den koster væsentligt mere. Til gengæld er den meget mere stabil.
Winsock eller Windows Socket [Internet]:
Vigtig software, der bruges til at skabe kontakt til en internet-udbyder. Der findes mange forskellige W. Trumpet Winsock er en af de mest udbredte.
Wipe [waip]:
Eng. Digital Overgangseffekt. Egtl. betyder ordet at viske ud. Denne betydning har effekten også, når f.eks. en titel 'viskes ud', så den forsvinder ud af billedet. Wipes taler man mest om i forbindelse med digitale videoeffekter i forbindelse med videoredigering på computer, men de bruges også i andre programmer, som f.eks. Microsoft Powerpoint, til rene skærmpræsentationer.
Wizard:
(Eng). Egentlig betyder ordet en troldmand. I computer-sammenhæng bruges det i betydningen: Hjælpeprogram, der gør det nemt at fremstille f.eks. hjemmesider. Programmet Home Page Wizard gør det nemt at fremstille homepages (hjemmesider) på Internettet. Se også Guide.
Workstation:
Det samme som Arbejdsstation. En computer, der er kraftigere end en pc.
World-Wide Web [Internet]:
Det verdensomspændende ‘spindelvæv’ (web) af computere, der er indbyrdes forbundne, så det er nemt at udveksle data mellem dem. Se WWW. World-Wide Web er den mest benyttede del af Internettet, skønt den også den er den nyeste del af det. Den hurtigt voksende popularitet skal ses som et udtryk for at det med webbrowsere som Mosaic og Netscape blev særdeles nemt at finde rundt på World-Wide Web.
Write-protected:
Skrivebeskyttet, således at data på det pågældende medie ikke kan ændres. Disketter kan skrivebeskyttes v.hj.a. en lille klap, der kan skydes væk fra hullet i hjørnet af disketten.
WWW:
Fork. World-Wide Web. "Et verdensomspændende spindelvæv". En grafisk del af Internettet. En enorm mængde dokumenter, som indeholder henvisninger til hinanden. For brugere af WWW, sker der det, at han eller hun fører fra ét dokument til et andet og derved eventuelt også fra én computer til en anden computer, der kan være fysisk placeret langt fra hinanden. - Ved at klikke på 'knapper' i dokumenter, får brugeren programmet til at springe over til en anden computer, der indeholder den ønskede information. Man behøver således ikke selv at tænke over, hvad der foregår, idet programmet selv sørger for de nødvendige forbindelser. WWW kaldes også W3 eller The Web.
WYSIWYG:
Forkortelse for What You See Is What You Get. 1) (DTP og tekstbehandling) Betegnelse for 'papirtro' gengivelse af en 'side', der vises på monitoren i et tekstbehandlings- eller desktop publishingprogram. W. angiver, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem det, man kan se på monitoren, og det, som senere bliver skrevet ud på papir med en printer. 2) (Internet) Nogle HTML-editorer tillader brugeren at opbygge web-sider ved at 'trække' diverse elementer hen til det sted, hvor de senere skal vises på en homepage på Internet. Man kan således umiddelbart se, hvordan den endelige 'side' kommer til at se ud, efterhånden som den opbygges. Dette skal ses i kontrast til andre html-editorer, hvor man først skriver html-koden og bagefter afprøver siderne i en internet-browser.

x

P * Q * R * S * T * U * V * W * Y * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


XA, CD-ROM XA:
(eXtended Architecture): CD-ROM med yderligere videomuligheder.
X.400 [MDM]:
CCITT-standardprotokol for international udveksling af elektronisk post.
X.500 [MDM]:
CCITT-standard, der gør det muligt at finde e-mail-adresser på X.400.
XGA:
Fork. ‘eXtended Graphics Adaptor’. IBM's grafikstandard.
Xmodem [MDM]:
Protokol for filoverførsel. Udviklet af amerikaneren Ward Christensen i 1970’erne. Denne protokol blev meget udbredt, selv om den nu opfattes som meget langsom. Xmodem arbejder med blokke à 128 bytes. Når en blok er afsendt, sendes en checksum på 1 byte, som en primitiv kontrol af, om data er korrekt transmitteret. Hvis datablokken er fejlsendt, transmitteres den igen. Næsten alle kommunikationsprogrammer indeholder Xmodem.
Xmodem/CRC [MDM]:
Protokol for filoverførsel, der minder om Xmodem, men i stedet for at benytte checksum bruges 16-bits CRC. Derfor er Xmodem/CRC en bedre protokol end Xmodem.
Xmodem-1K [MDM]:
Protokol for filoverførsel, der for det meste betegnes som Ymodem. Se denne.
XMS:
Fork. ‘eXtended Memory System’. Se hukommelse.
Xwindows:
Et program til UNIX-computere, der fungerer tilsvarende som Windows til pc'er. Hvert program kører i sit eget vindue.

y

P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Z * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


Ymodem [MDM]:
Protokol for filoverførsel, der stort set svarer til Xmodem/CTC, men i stedet for blokke à 128 bytes arbejdes der med 1.024-bytes blokke (dvs. 1 kb blokke). Ymodem er af denne grund hurtigere end Xmodem/CRC, dog egner den sig ikke så godt til støjfyldte telefonledninger. Undertiden betegnes protokollen som Xmodem-1K.

z

P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Æ Ø Å
1. del (a - h) * 2. del (i - o)
Start


ZIP-drev:
Et drev, der arbejder med særlige disketter, som kan rumme 100 Mb eller mere. Fremstilles af firmaet Iomega.t med til, at de er blevet meget mere udbredte.
Zmodem [MDM]:
En filoverførselsprotokol, der er hurtig og som kan overføre oplysninger om de filer, som den sender. Zmodem benytter 32-bit CRC og er næsten fejlfri. Da den er den bedste protokol for filoverførsel, bør man bruge den, hvis det er muligt.

æ

Erstatningstegn, hvis danske tegn ikke kan bruges:
{ erstatningstegn for æ - man kan også skrive ae - (html) æ
[ erstatningstegn for æ - man kan også skrive AE - (html) Æ

ø

Erstatningstegn, hvis danske tegn ikke kan bruges:
| erstatningstegn for ø - man kan også skrive oe - (i html-dokumenter) ø
\ erstatningstegn for ø - man kan også skrive OE - (i html-dokumenter) Ø

å

Erstatningstegn, hvis danske tegn ikke kan bruges:
} erstatningstegn for å - man kan også skrive aa - (i html-dokumenter) å
] erstatningstegn for å - man kan også skrive AA - (i html-dokumenter) Å

3. del slutter her!

P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Æ Ø Å
Start * 1. del (a - h) * 2. del (i - o)Sitemap